Now Playing Tracks

Giá như

Khi chúng ta đủ sức để ngừng nói giá như
Là lúc chúng ta biết chúng ta đang gần sống
Sống cuộc sống mà chúng ta hằng mong muốn
Chẳng cần phải đắn đo, việc này rồi việc đó
Sẽ ra sao…

Khi chúng ta đủ sức để ngừng nói giá như
Chúng ta biết chúng ta rồi có thể bước
Đi khắp nơi với niềm tin đơn giản nhất
Rằng mình sẽ tự do

Khi chúng ta đủ sức ngừng nói giá như
Chúng ta biết con đường trước mắt thật đơn giản
Cứ bước đi và mặc mọi rào cản
Mà lớn lên…

Khi chúng ta biết cách ngừng nói giá như
Mọi thứ khác đều là không cần thiết
Chẳng cần xin xỏ ít quan tâm người ta còn chẳng biết
Đã đánh vỡ từ rất lâu…

Ai cần biết, rồi chúng ta sẽ ra sao?

Rồi người khác sẽ hỏi rằng tại sao
Chúng ta sẽ chỉ mỉm cười mà bước tiếp
Vì đến chúng ta cũng còn chẳng biết
Thì biết trả lời làm sao?


Tại sao lại phải nói giá như?
Vì ta thèm những điều ta không có?
Có gì đến hôm nay rồi vào một ngày nào đó
Lại chẳng đi?
Thế
Tại sao lại phải nói giá như?

( Đào mộ, March 2011, nhân 1 ngày mưa gió mở Note ra đọc )

Anonymous

Anonymous asked:

I tried not once but twice. And you just left me there and walked away because that's what you do best. And i'm glad i didn't know because i wouldn't be able to bear a 3rd time.

Look, I still have the same thoughts as before, I’ve never understand what was in your mind because I have no idea what is happening. So I feel fine doing what I do. It is just you who are imagining things I have to say. And if you planning on blaming me again without saying it clear then I wont waste my time trying to understand or whatever I am doing. I’m tired of this.

We make Tumblr themes